Cała treść

Czujniki zmieniają mobilność miejską w Santander (Hiszpania)

Prowincjonalne hiszpańskie miasteczko  Santander stworzyło sieć 12.000 czujników , które są umieszczone na drogach , latarniach i autobusach miejskich. Czujniki te mierzą różne dane, które przyczyniają się do poprawy usług oferowanych przez miasto, czyniąc je bardziej wydajnym i inteligentnym.
Około 60 czujników zostało rozmieszczonych przy głównych wjazdach do centrum miasta, by zbierać informacje na temat ruchu drogowego takie jak np.  poziom hałasu, stopień zatłoczenia  etc.
Zainstalowane panele pobierają z czujników parkowania informacje dotyczące dostępność miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym.
Autobusy stale przekazują informacje o swojej pozycji, przebiegu i prędkości, a także dane dotyczące  parametrów środowiskowych.
Wszystkie te informacje są opracowane przez jeden centralny komputer. System jest zawsze informowany o zatorach, obszarach, w których jakość powietrza jest niska, a hałas przekracza unijne granice.
Ponadto czujniki stworzyły możliwość świadczenia nowych usług dla obywateli, na przykład osoby czekające na przystanku autobusowym mogą uzyskać natychmiastową informację o odjeździe następnego autobusu poprzez skierowanie swojego telefonu w kierunku przystanku. Obywatele mogą także wysyłać  prosto do ratusza zdjęcia dziur w nawierzchni. Informacje są dostępne publicznie, więc można je śledzić. Pomiędzy listopadem 2012 r., a marcem 2013 r., obywatele zgłosili ponad 500 spraw .
Inicjatywa ta jest pilotażowana przez Komisję Europejską, a jej budżet wynosi 9 mln euro.

(Źródło: ELTIS)