Cała treść

Rozbudowa II linii metra priorytetem Warszawy

Rozbudowa II linii metra w kierunku wschodnich i zachodnich obrzeży miasta, obejmująca wszystkie stacje, jak i horyzont czasowy sięgający 2022 r., pozostaje priorytetem dla Warszawy.
”Od kilkunastu miesięcy osobiście nadzoruję kwestię środków, na jakie może liczyć Warszawa z kolejnego budżetu unijnego. Zapewnienie dofinansowania dla wariantu 3+3 potwierdziła już m.in. minister Elżbieta Bieńkowska – tych pieniędzy możemy być pewni i mamy zapewnione w budżecie środki na przygotowanie tych prac. To pozwala mieć pewność realizacji tego zakresu. O kolejnych pieniądzach rozmawiamy. Zakończenie budowy całej II linii podziemnej kolejki ma kluczowe znaczenie dla Warszawy i obiecuję, że dopilnuję, by warszawiacy mogli od 2022 r. podróżować dwoma pełnymi liniami metra” – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.
Stołeczny ratusz złożył w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zapotrzebowanie na środki potrzebne na dokończenie budowy całej II linii metra w wysokości 8 mld zł. Zapotrzebowanie to obejmuje dofinansowanie prac przy odcinkach, które powstaną w pierwszej kolejności (tzw. wariant 3+3, czyli po trzy stacje w kierunku Woli i Targówka), jak też budowę kolejnego etapu – ukończenia całej II linii metra od stacji techniczno-postojowej Mory do ostatniej stacji po praskiej stronie Wisły.
Ponieważ środki przekazane Warszawie mają pochodzić z budżetu UE na lata 2014-2020, zrealizowanie i rozliczenie całej inwestycji stołeczny samorząd planuje, zgodnie z zasadami prowadzenia i rozliczania projektów unijnych, do  2022 r. (zasada n+2, czyli możliwość realizacji i rozliczenia projektu do dwóch lat po zakończeniu perspektywy finansowej).

(Źródło: Urząd m.st. Warszawy)