Cała treść

Zaproszenie na stoisko nr A1 członków ITS POLSKA na Targach INFRASTRUKTURA

ITS POLSKA zaprasza do odwiedzenia stoiska członków Stowarzyszenia o numerze A1, na których swoją ofertę przedstawią firmy SIMS i Sensebit. Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA 2013 odbywać się będą w dniach 22-24 października 2013 r. w Warszawie.
Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem są jedną z najważniejszych i najwszechstronniejszych imprez w Polsce poświęconych tej tematyce. Stanowią płaszczyznę dialogu i współpracy pomiędzy różnymi środowiskami zainteresowanymi rozwojem infrastruktury w naszym kraju. To także wyjątkowe miejsce spotkań z przedstawicielami sektora publicznego – zarządcami dróg wszystkich poziomów, administracji rządowej i samorządów.
Istotną częścią  targów jest cenny merytorycznie program imprez towarzyszących tworzony przy wsparciu kluczowych instytucji branżowych w tym przede wszystkim przy współpracy z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów czy Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa. Warto w nich uczestniczyć bo dają możliwość zdobycia unikalnej wiedzy, doskonalenia kwalifikacji zawodowych i praktycznych umiejętności.

(Źródło: ITS POLSKA)