Cała treść

Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego – relacja z Międzynarodowego Kongresu BRD

Międzynarodowy Kongres BRD

W dniach 2-4 października 2013 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbył się Międzynarodowy Kongres BRD, organizowany w ramach programu Drogi Zaufania. Głównym organizatorem tegorocznego kongresu była GDDKiA, a  jego współorganizatorami Bank Światowy oraz organizacja PIARC (Światowe Stowarzyszenie Drogowe). Założeniem kongresu była dyskusja nt. zarządzania bezpieczeństwem.
W trwającym trzy dni kongresie wzięło udział ponad 200 osób z pięciu kontynentów. Wśród jego uczestników znaleźli się m.in. eksperci z administracji drogowych, Banku Światowego, instytucji badawczych oraz politechnik z całego świata. W imprezie udział wzięło także ITS POLSKA reprezentowane przez prezesa Marka Litwina, który pełnił funkcję moderatora sesji pt. ‚‚ITS jako efektywne narzędzie poprawy BRD”.
Uroczystego otwarcia pierwszego dnia kongresu  dokonali Lech Witecki – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Jean – Francois Corte – Sekretarz Generalny PIARC, oraz Xavier Devictor – Menedżer Biura Banku Światowego dla Polski i Krajów Bałtyckich.
Tematem sesji plenarnej inaugurującej kongres były narodowe polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Drugi dzień kongresu rozpoczął się oficjalnym wystąpieniem Sławomira Nowaka – Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który podkreślił, iż celem podejmowanych działań jest redukcja ofiar śmiertelnych na polskich drogach o połowę do 2020 r. Dodał, że z roku na rok liczba zabitych zmniejsza się, pierwsze półrocze 2013 roku pokazało, że spadkowa tendencja utrzymuje się, nastąpił 15,3% spadek liczby wypadków oraz 10,5% spadek ofiar śmiertelnych na polskich drogach.
‘’Kiedy blisko 2 lata temu obejmowałem urząd Ministra Transportu, wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i KrajowąMiędzynarodowy Kongres BRD Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego postawiliśmy sobie jeden zasadniczy cel: przygotować nowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który będzie odpowiadał międzynarodowym standardom, nowoczesnej wiedzy na temat BRD i opierał się na zasadzie „4 E” – mówił podczas swojego wystąpienia minister Nowak. ’Do 2015 r. na budowę dróg i autostrad oraz na remonty i przebudowy wydamy blisko 100 mld zł. Od początku 2014 r. zaczynamy nową perspektywę finansową budżetu unijnego i nowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-20, z którego wydamy kolejne 100 mld zł. Do 2020 r. wydamy blisko 50 mld EUR na infrastrukturę drogową.’’ – dodał.
Sesję ITS, która odbyła się drugiego dnia kongresu rozpoczął prof. Wojciech Suchorzewski, który zaprezentował przegląd historii rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, opowiedział także o kluczowych projektach UE.  W dalszej części sesji Roberto Stopnicki z Kanady poruszył Kwestie ITS w zarządzaniu drogami, przedstawiając wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu kryzysowym z punktu widzenia zarządcy drogi. Chris Lines z Wielkiej Brytanii oraz Ron Shachar z Izraela zaprezentowali systemy pojazdowe służące zarówno do informowania o ograniczeniach prędkości oraz do unikania kolizji (FCW i FDW).
Na Międzynarodowym Kongresie BRD znaczący nacisk położono także na odpowiednie stosowanie tablic o zmiennej treści.  Podczas sesji  pt. ‘’Znaki zmiennej treści jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego’’ Antonio Lucas-Alba przedstawił najbardziej aktualne rezultaty projektu EasyWay ESG4. Polskie badania zaprezentowali Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej oraz prof. Tadeusz Rotter, którzy zaprezentowali wpływ i postrzeganie kierowców na tablice o zmiennej treści.
Podczas trzech dni kongresu poruszano także kwestie skutecznego zarządzanie drogami i ruchem na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego poprzez środki infrastrukturalne, nadzoru i edukacji oraz badania wypadków etc.

Galeria: