Cała treść

Nowe spojrzenie na Inteligentne Systemy Transportowe

Komitet ITSZ Ewą Wolniewicz-Warską – przewodniczącą Komitetu ITS, który powstał w ramach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji rozmawiamy o przesłankach powstania Komitetu, jego głównych założeniach, podjętych działaniach i planach na przyszłość.

Paulina Modelewska: Jakie były przesłanki do stworzenia nowego Komitetu „Inteligentne Systemy Transportowe” w ramach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i kto w nim zasiada?

Ewa Wolniewicz-Warska: Powołanie Komitetu ITS przy Polskiej Izbie Informatyki jest konsekwencją faktu mocno podkreślanego na ostatnim Światowym Kongresie ITS, a mianowicie, iż systemy ITS to obecnie projekty informatyczne, a nie infrastrukturalne, ani tym bardziej roboty drogowe. PIIT skupia sporo ponad 100 firm z obszaru IT, w tym szereg firm mocno zainteresowanych rynkiem ITS. Stąd inicjatywa utworzenia Komitetu, która spotkała się zarówno z aprobatą Rady Izby i Zarządu Izby, jak i z dużym zainteresowaniem firm: do Komitetu zgłosiło już akces kilkanaście firm, choć Komitet dopiero co powstał.

Paulina Modelewska: Jakie są główne cele Komitetu „Inteligentne Systemy Transportowe”?

Ewa Wolniewicz-Warska:  Pierwszym celem Komitetu ITS jest promowania zmiany podejścia polskich zamawiających do projektów ITS-owych. Znakomita większość zamawiających traktowała tego rodzaju projekty jak inwestycje drogowe, czy infrastrukturalne. Naszym zadaniem jest upowszechnianie świadomości, iż inteligentne systemy zarządzania ruchem to jest jednak informatyka. Należy podkreślać informatyczny aspekt tego rodzaju systemów, dobrze w tym zakresie zdefiniować potrzeby, bo inaczej odbiorca, użytkownik nie dostaje tego, czego istotnie oczekiwał. Dwa pozostałe cele powołania Komitetu to działania na rzecz dostosowania prawa dotyczącego ITS do współczesnych wymogów i możliwości technicznych, oraz komunikacja z instytucjami unijnymi w kwestii dyrektyw transportowych i wspomaganie ich wdrażania w Polsce.

Paulina Modelewska: Jakim obszarem będzie się zajmował Komitet “Inteligentne Systemy Transportowe”? Czy są to głównie systemy miejskie czy pozamiejskie?

Ewa Wolniewicz-Warska:   Inteligentne systemy transportowe to jest całość systemów, które są powołane do zarządzania transportem. Bardzo często kojarzy się tę nazwę tylko z transportem drogowym, ewentualnie z transportem miejskim, ale warto pamiętać, że dotyczy to także systemów kolejowych, a także lotniczych, czy też morskich. Komitet ITS przy PITT zajmuje się informatycznym podejściem do zarządzania różnymi rodzajami transportu. Tym bardziej, że Unia Europejska w nowym programie finansowym 2014-2020 bardzo dużą wagę przywiązuje do tak zwanej intermodalności transportu. To znaczy możliwości realizacji podróży przy pomocy łączenia rozmaitych środków transportu. Oczywiście, z racji wielkości oczekiwanych projektów głównie skupiać się będziemy na systemach drogowych – miejskich i pozamiejskich – oraz na systemach kolejowych.

Paulina Modelewska: Czy takie komitety ITS funkcjonują poza granicami naszego kraju?

Ewa Wolniewicz-Warska:   Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przyjęła – sprawdzającą się w praktyce – formułę praktycznego działania w dedykowanych obszarach merytorycznych poprzez Komitety. Jest to formuła „autorska” Izby, nie wzorowaliśmy się na przykładach zagranicznych. Jeżeli pojawi się podobna inicjatywa poza granicami, z chęcią nawiążemy kontakt.

Paulina Modelewska: Czym różni się Komitet ITS od innych inicjatyw realizowanych w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych m.in. inicjatywy Klaster ITS oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Inteligentnych Systemów Transportowych?

Ewa Wolniewicz-Warska:   Klaster ITS oraz Parlamentarny Zespół ds. Inteligentnych Systemów to bardzo szerokie inicjatywy skupiające różnego rodzaju podmioty: od firm, poprzez środowisko naukowe aż po instytucje publiczne. Nasz Komitet ITS tworzą wyłącznie firmy – członkowie PIIT. Komitet ITS koncentruje się zatem na zagadnieniach informatyczno-technologicznych i w konsekwencji na związanych z nimi kwestiami prawnymi, czy komunikacyjnymi. Akcenty i zakres działań, jak i skład Klastra i Parlamentarnego Zespołu są zatem nieco inne. Tym niemniej, jako przewodnicząca Komitetu ITS przy PIIT, pragnę podkreślić, że bardzo liczymy na kooperację zarówno z Klastrem ITS, jak i z Parlamentarnym Zespołem ds. ITS. Jestem przekonana, że połączenie sił istotnie pomoże w realizacji naszych wspólnych celów.

Paulina Modelewska: Jaki jest plan działania Komitetu ITS? Jakie są najbliższe działania komitetu ITS?

Ewa Wolniewicz-Warska:   Komitet ITS zajmie się wypracowaniem przekazu wspomagającego zmianę w podejściu do zamawiania systemów zarządzających transportem. Ponadto, będziemy prowadzić dialog z podmiotami stanowiącymi prawo w celu jego dostosowania do aktualnych możliwości technologicznych i do zmieniających się potrzeb użytkowników. PIIT ma w tego rodzaju działaniach duże doświadczenie i wysoką skuteczność. Korzystając także z doskonałych kontaktów Izby z ośrodkami unijnymi będziemy przybliżać regulacje i standardy UE obowiązujące w ITS.

Paulina Modelewska: Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów w realizacji wszystkich działań Komitetu.

O autorze:

E. Wolniewicz-Warskadr inż. Ewa Wolniewicz-Warska, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. – jest absolwentką Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności automatyzacja procesów technologicznych. Także na Politechnice Warszawskiej uzyskała tytuł doktora nauk technicznych.
Po kilkuletniej pracy w instytucie naukowo-badawczym przeszła do Departamentu Informatyki w Ministerstwie Finansów, gdzie w latach 1993 – 99 zajmowała się m.in. współpracą z zagranicą w związku z realizacją projektu POLTAX. Od 1999 roku związana z firmami z obszaru ICT, takimi jak np. Optimus, Softbank, SAP Polska czy ComputerLand – Sygnity. Obecnie w Kapsch Telematic Services jako Country Sales Manager. Uczestnik dyskusji i autor publikacji o inteligentnych systemach transportowych, a także o zamówieniach publicznych w informatyce. Od roku 2009 jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), a od 2013 jest wiceprzewodniczącą tejże Rady. W PIIT pełni funkcję przewodniczącej Komitetu ITS, wiceprzewodniczącej Komitetu Zamówień Sektora Publicznego, należy do Komitetu Lepszej Informatyzacji Kraju oraz przewodniczy Komitetowi Kobiety i Nowe Technologie. Jest koordynatorem Krajowego Punktu Kontaktowego organizacji European Center for Women and Technology.

O Komitecie:

Komitet Inteligentnych Systemów Transportowych został powołany 6 grudnia 2013 r. przez Radę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Obszar jego działania obejmuje tematykę inteligentnego miasta i inteligentnych systemów transportowych: przede wszystkim drogowych i kolejowych oraz zmian prawnych, jakie są w tej dziedzinie niezbędne, a także stworzenie platformy współpracy firm Członków Izby.