Cała treść

Narodziny KASI – Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS

Ukonstytuował się komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (w skrócie KASI) – kolegialny organ o charakterze stałym rozpoczął pracę przy Zarządzie Stowarzyszenia ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu został dr Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu w Instytucie Transportu Samochodowego. Komitet ukonstytuował się formalnie dnia 22 maja 2014r., poprzez przyjęcie uchwały nr 1 przez Zarząd Stowarzyszenia.
KASI powstał w rezultacie dotychczasowej współpracy firm i organizacji członkowskich działających w ramach Stowarzyszenia ITS Polska.  Podstawowym celem działania komitetu jest doprowadzenie do ustanowienia i przestrzegania standardów na rynku Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w Polsce. KASI będzie stanowił platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami tego dynamicznie rozwijającego się rynku. W ramach swojej działalności komitet będzie koordynował działania w zakresie standaryzacji oraz współpracował z instytucjami zajmującymi się badaniami oraz certyfikacją urządzeń i oprogramowania.
„Ta niezwykle cenna inicjatywa cieszy szczególnie dlatego, że jest odpowiedzią na wielokrotnie sygnalizowaną przez przedstawicieli sektora publicznego potrzebę dialogu z przedsiębiorcami w szczególności w zakresie ustanawiania zasad i standardów dla wdrażanych rozwiązań ITS z zachowaniem zasad PzP. KASI jest jednocześnie pierwszym komitetem w naszym Stowarzyszeniu. Fakt jego założenia wprowadza ITS POLSKA w nową fazę działania organizacji. Pragnę zadeklarować pełne wsparcie dla działalność Komitetu KASI” – mówi Marek Litwin – prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA.
Działalność komitetu, polegającą na transferze wiedzy zagregowanej wewnątrz firm, instytucji naukowo- badawczych i  indywidualnych członków stowarzyszenia, swoją wiedzą, autorytetem i co najważniejsze piórem, wspierać będą: prof. Wojciech Suchorzewski (Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Kongresu ITS) i prof. Ryszard Krystek (podsekretarz stanu w Min. Infrastruktury w latach 2004-2005)
KASI jest otwarty na aktywną współpracę innych członków stowarzyszenia. Deklaracje zgłoszeniowe do pracy w grupach roboczych będzie można składać osobiście przy okazji PKITS 28-29 maja.
Idea Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS  powstała w wyniku spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie ITS Polska w pierwszym kwartale 2014 roku. Inicjatorami byli reprezentanci:

 • Instytutu Transportu Samochodowego;
 • Kapsch Trafficom  Sp. z o.o.;
 • SAS Institute Polska;
 • Siemens Sp. z o.o.;
 • Sprint S.A.;
 • Neurosoft Sp. z o.o.;
 • Vitronic A.G.;
 • 3M.

Do statutowych celów KASI należą m.in. :

 1. Prowadzenie otwartego dialogu pomiędzy biznesem oraz administracją;
 2. Inicjowanie, opiniowanie i konsultowanie dokumentów standaryzacyjnych;
 3. Podnoszenie jakości rozwiązań ITS poprzez promowanie wysokich standardów jakościowych, dotyczących wymagań użytkowników;
 4. Edukowanie uczestników rynku w zakresie standaryzacji.

 

(Źródło: ITS POLSKA)