Cała treść

Nowe oblicze transportu miejskiego w Olsztynie

Z Martą Bartoszewicz- rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie rozmawiamy o działaniach podjętych w ramach realizacji projektu rozwoju transportu miejskiego, jego innowacyjności oraz spodziewanych efektach działania.

Paulina Modelewska: Jakie były przesłanki do stworzenia systemu?

Marta Bartoszewicz: Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Olsztynie  będzie uruchomiony jako część projektu pn. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego
w Olsztynie”
.  System jest w fazie wdrożenia, termin zakończenia zamówienia na system ITS przypada na dzień 31.10.2015 r.
Głównym celem wdrożenia systemu ITS w Olsztynie jest zwiększenie prędkości pojazdów komunikacji zbiorowej,  oraz poprawa  komfortu podróżowania poprzez uruchomienie systemu informacji pasażerskiej i wprowadzenie nowoczesnego i elastycznego systemu biletu elektronicznego/karty miejskiej. To także min. poprawa standardów technicznych i użytkowych sieci transportowej miasta oraz usprawnienie ruchu indywidualnego.

Paulina Modelewska:  Jak działa system i na czym polega jego innowacyjność w stosunku do innych podobnych systemów?

Marta Bartoszewicz: W elektronice każde pół roku to jak nowa epoka. Można więc uznać, że skoro olsztyński system będzie  najnowszy, to tym samym będzie również najnowocześniejszy.  Ponadto żadne
z  polskich miast nie połączyło w jednym systemie tylu funkcji i aplikacji ile Olsztyn.
W skład budowanego systemu zarządzania ruchem wchodzić będą min:

 • centrum zarządzania ruchem,
 • podsystem sterowania ruchem ulicznym (sygnalizacją świetlną), wraz z priorytetem
  dla pojazdów transportu publicznego,
 • podsystem monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach objętych systemem sterowania ruchem,
 • podsystem monitorowania ruchu pojazdów,
 • podsystem rejestracji przejazdu na czerwonym świetle oraz prędkości chwilowej pojazdów
 • podsystem sterowania ruchem pojazdów transportu publicznego na liniach autobusowych i tramwajowych
 • podsystem informacji pasażerskiej na stronie internetowej oraz na przystankach i w pojazdach,
 • bilet elektroniczny (karta miejska) wraz z systemem ładowania oraz urządzeniami pokładowymi w tramwajach i autobusach,
 • podsystem informacji meteo.

Paulina Modelewska:  Czy są jakieś ograniczenia prawne w stosowaniu tego sytemu?

Marta Bartoszewicz: Mamy ograniczenia w działaniu podsystemu monitoringu skrzyżowań i przystanków. Chodzi o strefy prywatności – np. „zaglądanie” w okna mieszkań.

Paulina Modelewska: Jakie korzyści z realizacji tego projektu czerpie Olsztyn, a jakie jego mieszkańcy?

Marta Bartoszewicz: Będzie czerpał – projekt nie jest jeszcze gotowy. Najważniejszy to skrócenie czasu podróży komunikacją miejską. Mamy nadzieję, że to zachęci stojących w korkach kierowców samochodów do przesiadania się do transportu publicznego. Tym bardziej, że pasażerowie zyskają także min. dynamiczną informacje pasażerską, oraz biletomaty mobilne i stacjonarne (dotychczas takich udogodnień w Olsztynie nie było). Jeśli dzięki temu mieszkańcy będą chętniej wybierać komunikację miejską pozwoli to ograniczyć emisję spalin. A zmniejszenie zanieczyszczenia podniesie jakość życia w mieście.

Paulina Modelewska:  Na jakim poziomie ukształtowały się koszty budowy tego sytemu, czy korzystaliście Państwo ze środków unijnych?

Marta Bartoszewicz: Wartość umowy z firmą, która jest wykonawcą systemu to 66.973.500 zł brutto. Z tego dofinansowanie do wysokości 85 % z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.

Paulina Modelewska:  Jak ocenia Pani proces realizacji projektu?

Marta Bartoszewicz: Realizacja tak dużego projektu obarczona jest sporym ryzykiem, ale na razie nie mamy większych problemów z wdrażaniem.

Paulina Modelewska:  Czy przewidziane jest rozszerzenie systemu lub jego integracja z systemem wojewódzkim czy krajowym?

Marta Bartoszewicz: W ramach realizowanego zamówienia – nie.  Ale nie wykluczamy, że w przyszłości do tego dojdzie.

Paulina Modelewska:  Czy przewiduje się współpracę z dostawcami systemów mapowych i nawigacji samochodowej takimi jak Google, Auto mapa, ZUMI, Targ eo, itd.?

Marta Bartoszewicz: Podkład mapowy  jest w zakresie zamówienia, ale na nasze potrzeby zostanie wykorzystany Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna.

Paulina Modelewska:  Jak kształtują się koszty utrzymania systemu i czy zwrócą się np. z dłuższej eksploatacji dróg lub tańszej komunikacji publicznej, a może z oszczędności czasu?

Marta Bartoszewicz: Jest to ogromne przedsięwzięcie, które ma poprawić jakość życia w naszym mieście.
Nie jest skalkulowane jak biznes, który ma się zwrócić. A więcej o kosztach utrzymania będzie można powiedzieć po wdrożeniu systemu. Na pewno mieszkańcy, którzy będą korzystali
z komunikacji miejskiej, zauważą oszczędność czasu.

Paulina Modelewska:  Jakich rad udzieliliby Państwo innym samorządowcom, którzy chcieliby wdrożyć podobny system w swoim mieście?

Marta Bartoszewicz: Na pewno warto podzielić zamówienie na kilka etapów, każdy z nich byłby sprawdzianem  wybranej firmy.  I wówczas mamy wyjście awaryjne –  jeżeli wykonawca nie osiągnie wymaganej funkcjonalności w danym etapie, zapisać w umowie możliwość jej rozwiązania.

O autorze:

Marta BartoszewiczMarta Bartoszewicz- rzecznik prasowy Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.  Zanim zatrudniła się w jednostce budżetowej Urzędu Miasta Olsztyna pracowała jako prezenterka i dziennikarka w radiu i telewizji. W latach 2007 -2011 związana z olsztyńskim oddziałem Telewizji Polskiej, wcześniej (w latach 2003-2007) z Radiem UWM FM. Pracowała także w Gazecie Olsztyńskiej i kilku agencjach reklamowych. W 2010 roku zajęła I miejsce w konkursie dla dziennikarzy “Trzeci sektor w mediach”.
Ma 30 lat. Ukończyła dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim oraz studia podyplomowe “Komunikacja i kreowanie wizerunku medialnego” w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.