Cała treść

Samochody najpopularniejszym środkiem transportu w UE

keNowe badania przeprowadzone przez Komisję Europejską pokazują, że wygoda jest głównym czynnikiem decydującym o wyborze środka transportu przez Europejczyków. Sondaż przeprowadzono w celu przeanalizowania zwyczajów transportowych obywateli UE, poznania ich opinii i spostrzeżeń na temat transportu.
Badanie wykazało, że 54% osób wybiera codziennie jako główny środek transportu samochód. Publiczny transport miejski, który został wskazany przez 19 % respondentów uplasował się na drugim miejscu. Na trzecim miejscu znalazły się podróże piesze, które wskazało 14% badanych.
Natomiast czwartym najpopularniejszym środkiem transportu został rower, który wybrało 8% badanych osób.
Co zadziwiające tylko 2% respondentów wybrało jako swój środek transportu pociąg.
Jako czynniki decydujące o wyborze środka transportu 61% respondentów wskazało wygodę, 31% prędkość, 16% dostępność, a 12% cenę.
Czynniki zidentyfikowane jak te, które mogą zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego to częstotliwość (27%), lepsza siatka połączeń (26%), niższe ceny biletów (25%).
Aż jeden na pięciu respondentów wskazał, iż nic nie zachęci go do częstszego korzystania z transportu publicznego.
Sondaż przeprowadzono wśród 28 000 obywateli UE.

(Źródło: ELITS)