Cała treść

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce – pierwsze rekomendacje

Systemowe zmiany konieczne do utworzenia niezależnej Instytucji Wiodącej do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego to najważniejsze zalecenie wynikające z pierwszej części raportu Banku Światowego przedstawionego 22 grudnia 2014 r. Pani Minister Marii Wasiak.
Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, od września 2014 roku dokonywana jest analiza struktur zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Kompleksowy raport w tej sprawie przygotowuje Bank Światowy.
W przedstawionej Pani Minister Wasiak, pierwszej części raportu eksperci zwrócili uwagę na interdyscyplinarność tematu bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazując, że związane z tematem zadania są zbyt rozległe i zróżnicowane, by jedna instytucja mogła samodzielnie je zapewnić. Zdaniem Banku Światowego, rozliczne działania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagają szeregu umiejętności wchodzących w zakres kompetencji i kluczowych ról wielu innych instytucji rządowych: inżynierii, edukacji, ratownictwa oraz nadzoru.
W konsekwencji twórcy raportu zarekomendowali wdrożenie w Polsce systemowych zmian w zakresie organu zarządzającego brd w Polsce ze stworzeniem docelowego modelu – Instytucji Wiodącej, jako niezależnego podmiotu do efektywnego kierowania, monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, pozostającego w sferze kompetencji Prezesa Rady Ministrów.
Zaproponowano również rozwiązania pośrednie, spójne z rekomendowanym rozwiązaniem docelowym. Wskazują one na konieczność kompetencyjnego wzmocnienia istniejącej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz jej organu wykonawczego Sekretariatu Krajowej Rady.
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do końca roku przedstawi Minister Infrastruktury i Rozwoju, harmonogram wdrożenia rozwiązań rekomendowanych przez Bank Światowy.

(Źródło: MIiR)