Cała treść

Rozwój Innowacji Drogowych (RID) – wspólne przedsięwzięcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które zostaną wykorzystane do rozwoju i unowocześnienia procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA. Wdrożenie rozwiązań wypracowanych w ramach projektów wyłonionych w konkursach spowoduje, że w procesie planowania, przygotowania, budowy a także utrzymania dróg oraz infrastruktury drogowej dostępne będą nowoczesne i bardziej efektywne ekonomicznie modele.
30 grudnia 2014 r. na stronach internetowych NCBR i GDDKiA opublikowane zostaną obszary tematyczne I Konkursu zgłoszone przez GDDKiA, dotyczące dróg publicznych oraz projekt dokumentacji konkursowej m.in. projekt Założeń Wspólnego Przedsięwzięcia ze wskazaniem planowanego terminu ogłoszenia I Konkursu i planowanego terminu otwarcia naboru wniosków.
W połowie stycznia 2015 roku planowane jest ogłoszenie I Konkursu tj. opublikowanie pełnej dokumentacji konkursowej a uruchomienie naboru wniosków, który potrwa 60 dni  nastąpi w lutym 2015 roku.
Zakładany budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w ramach Przedsięwzięcia wynosi 50 mln zł.

(Źródło: GDDKiA)