Cała treść

Konsultacje projektu Decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia planu centralnego Shift2Rail

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju skierowało do konsultacji społecznych projekt Decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia planu centralnego Shift2Rail.
Rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail weszło w życie z dniem 7 lipca 2014 r., ustanawiając formalnie nowy rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego umożliwiającego zarządzanie działaniami w zakresie badań i innowacji wspierającymi podnoszenie poziomu usług kolejowych w Europie.
Zgodnie z art. 1 ust. 4 i ust. 2 lit. a) załącznika I do rozporządzenia S2R, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail należy ustanowić i opracować plan centralny oraz zapewnić jego skuteczne i efektywne wdrożenie. Plan centralny ma być perspektywicznym dokumentem wskazującym priorytetowe działania w zakresie badan i innowacji, którego celem ma być wspieranie innowacji w sektorze kolejowym w perspektywie długoterminowej.
W związku z tym Ministerstwo prosi o przekazywanie opinii, stanowisk, uwag i sugestii do powyższego dokumentu w terminie do 31 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje na ten temat oraz
Plan Centralny znajdują się tutaj.

(Źródło: MIiR)