Cała treść

Program URBACT III zatwierdzony przez Komisję Europejską

17 grudnia 2014 r. Program URBACT III został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako trzeci program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020.
Program URBACT jest programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody łączące wymiary: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. W latach 2007-2013 polskie miasta aktywnie uczestniczyły w tej inicjatywie.
Pierwsze nabory konkursowe do dwóch rodzajów sieci tj. Planowania Działań i Wdrażania zostaną ogłoszone w marcu 2015.

(Źródło: MIiR)