Cała treść

Nabór wniosków do RegioStars 2015

Komisji Europejskiej uruchomiła nabór wniosków do konkursu RegioStars 2015, który wyróżnia najbardziej innowacyjne i oryginalne przedsięwzięcia finansowane ze środków europejskich, które dla innych miast i regionów mogą stać się inspiracją i wzorem wykorzystania funduszy wspólnotowych. Chodzi przede wszystkim o promowanie dobrych praktyk w rozwoju regionalnym.
W ubiegłym roku, w kategorii CityStar – Ekologiczny transport nagrodę otrzymała  Gdynia za ekologiczny system transportu trolejbusowego.
Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: Inteligentny wzrost gospodarczy – Uwolnienie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze gospodarki cyfrowej, Zrównoważony wzrost gospodarczy – Uruchomienie inwestycji w efektywność energetyczną, Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Citystar – Transformacja miast do przyszłych wyzwań.
Prezentacje finałowych projektów RegioStars ma miejsce w ramach corocznie odbywającego się Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów OPEN DAYS.
Wnioski można składać w języku angielskim, francuskim i niemieckim do dnia 28 lutego 2015 roku w regionalnej lub lokalnej siedzibie Instytucji Zarządzającej.

(Źródło: ELTIS)