Cała treść

Trwają konsultacje w sprawie rozwoju sieci dróg rowerowych w Radomiu

Do 15 stycznia 2015 roku potrwają konsultacje społeczne, dotyczące planu wprowadzania usprawnień w komunikacji rowerowej w Radomiu w latach 2015-2018. Mieszkańcom jest przedłożony w celu zaopiniowania przygotowany przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji projekt. Obejmuje on budowę ciągów pieszo-rowerowych, dróg dla rowerów i wprowadzanie innych udogodnień.
Podczas konsultacji zainteresowani mieszkańcy Radomia będą mogli wypełnić ankietę (dostępną w wersji papierowej oraz elektronicznej) dotyczącą usprawnień w komunikacji rowerowej na terenie miasta. Za całość procedury odpowiada Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Radomiu, bo to właśnie ta jednostka została wyznaczona do przeprowadzania wszelkich konsultacji społecznych w Radomiu.

(Źródło: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu)