Cała treść

Oficer rowerowy i Miejski Inżynier Ruchu w Poznaniu

Urząd Miasta w Poznaniu powołał Miejskiego Inżyniera Ruchu, którego zespół będzie działać w Wydziale Transportu i Zieleni. Rozpisany zostanie również konkurs na stanowisko oficera rowerowego.
Miejski Inżynier Ruchu działać będzie według zasady efektywnego transportu, spełniającego oczekiwania społeczeństwa, korzystnego ekonomicznie, minimalizującego jednocześnie szkodliwy wpływ środków transportu na środowisko. Środkami, poprzez które będzie realizowana tak polityka jest rozwój i propagowanie komunikacji rowerowej i transportu publicznego, promowanie pieszych podróży i grupowych dojazdów, budowa systemów Parkuj i Jedź oraz edukacja mieszkańców w zakresie transportu.
Urząd Miasta chce powołać także oficera rowerowego, który odpowiedzialny będzie za tworzenie miasta przyjaznego rowerzystom. Do zadań oficera rowerowego należeć będzie prowadzenie polityki rowerowej, czyli odpowiedzialność za infrastrukturę rowerową, zapewnienie spójności systemu ścieżek dla rowerów oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi skupiającymi rowerzystów.

(Źródło: Urząd Miasta Poznania)