Cała treść

Komisja Europejska określa priorytety infrastruktury i potrzeb inwestycyjnych dla transeuropejskiej sieci transportowej do roku 2030

Komisja Europejska opublikowała dziewięć badań na temat stanu zaawansowania i potrzeb rozwojowych korytarzy sieci bazowej TEN-T. Badania zidentyfikowały konkretne potrzeby rozwoju infrastruktury, które będą stanowić około 700 mld € inwestycji finansowych podjętych do roku 2030.
Badania podkreślają znaczenie optymalizacji wykorzystania infrastruktury w korytarzach, w szczególności poprzez zastosowanie inteligentnych systemów transportowych, promowanie i efektywne zarządzanie rozwiązaniami czystego transportu.
Dla każdego transeuropejskiego korytarza transportowego, który jest prowadzony przez koordynatora europejskiego, zespół ekspertów zewnętrznych przeprowadził kompleksowe badania. Przeanalizowano m. in. obecny stan infrastruktury, zidentyfikowano problemy utrudniające ruch pasażerów i przepływ towarów oraz przedstawiono szereg działań, które należy podjąć już teraz aż do roku 2030.
Badania zawierają wstępne listy projektów, których celem jest uzupełnienie międzykrajowej sieci drogowej i innych brakujących połączeń, eliminowanie zatorów drogowych oraz zwiększenie interoperacyjności, w szczególności dla ruchu kolejowego.
Wyniki te będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyznania środków z UE na lata 2014 – 2020, w ramach instrumentu Łącząc Europę. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

(Źródło: Komisja Europejska)