Cała treść

Powołano nową Radę Naukową przy GDDKiA

15 stycznia 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w nowym, poszerzonym składzie przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.
Rada Naukowa,  jako zespół opiniodawczy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad doradza m.in. w sprawach związanych z planowaniem rozwoju sieci dróg krajowych, związanych ze zmianą przepisów i wymagań technicznych, instrukcji i innych związanych z działalnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Na podstawie Zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 14 stycznia 2015 roku, ukonstytuowała się Rada Naukowa w składzie: dr hab. inż. Marek Iwański; prof. dr hab. inż. Józef Judycki; dr hab. inż. Piotr Olszewski; prof. dr hab. inż. Janusz Rymsza; prof. dr hab. inż. Tadeusz Sandecki; prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski; prof. dr hab. inż. Antoni Szydło; prof. dr hab. inż. Marian Tracz; prof. dr hab. inż. Henryk Zobel. Spośród swojego grona Rada Naukowa wybrała Przewodniczącego, którym został prof. Antoni Szydło.
Na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej, które odbyło się 15 stycznia 2015 roku poruszono następujące tematy: założenia wspólnego przedsięwzięcia GDDKiA i NCBiR w zakresie wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze drogownictwa, inżynieria wartości a trwałość projektu – od procesu projektowania przez  realizację po użytkowanie, typizacja elementów środowiskowych – katalog rozwiązań do stosowania przez Zarządców dróg, obszary stosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych, nowoczesne środki inżynierii ruchu i ich wpływ na BRD.
Członkowie Rady Naukowej wyrazili gotowość wspierania Generalnego Dyrektora we wszystkich innowacyjnych i nowatorskich zagadnieniach dotyczących drogownictwa, w których opinia środowiska naukowego może być pomocna w podejmowaniu decyzji.

(Źródło: GDDKiA)