Cała treść

50 mln zł na innowacje drogowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiły konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Rozwój Innowacji Drogowych”. Na wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze drogownictwa obie instytucje przeznaczyły po 25 mln zł.
Liczba wypadków i kolizji drogowych w Polsce należy do jednej z najwyższych spośród krajów Unii Europejskiej. Według statystyk Policji tylko w 2013 roku w Polsce liczba wypadków przekroczyła 35 tys. W ich wyniku śmierć poniosło 3357 osób a rannych zostało ponad 44 tys. osób. Dlatego w europejskim programie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 wyznaczono cel zakładający zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Europie o połowę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Zawiera on szereg propozycji dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury i zachowania użytkowników dróg.
Przedsięwzięcie „Rozwój Innowacji Drogowych” jest efektem podpisanego w ubiegłym roku porozumienia, w którym NCBR i GDDKiA zobowiązały się do wspólnego finansowania projektów B+R przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, efektywności systemu zarządzania ruchem, a także opracowania optymalnych norm i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które posłużą unowocześnieniu infrastruktury drogowej w Polsce.
Wsparcie finansowe otrzymają projekty z zakresu technologii budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich, przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze, wyposażenia dróg i otoczenia oraz metodyki projektowania i zarządzania siecią drogową.
Nabór wniosków rozpocznie się 10 lutego 2015 r. i potrwa dwa miesiące. Konkurs skierowany jest do jednostek naukowych oraz do konsorcjów naukowych. Z efektów przedsięwzięcia będą natomiast mogli korzystać zarządcy dróg, przedsiębiorcy oraz biura projektowe.

(Źródło: NCBR)