Cała treść

Wielkie liczenie na drogach krajowych. Rusza Generalny Pomiar Ruchu 2015

22 stycznia br. rozpocznie się Generalny Pomiar Ruchu (GPR 2015) na wszystkich drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA, który jest realizowany cyklicznie co 5 lat. Wyniki generalnych pomiarów ruchu są podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym w Polsce i wykorzystywane są m.in. do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg, przebudowie istniejących, czy opracowywania projektów organizacji ruchu, a także przez inne instytucje w realizowanych przez nie zadaniach, m.in. policję, samorządy, GITD, GUS, uczelnie, jednostki naukowe.
Natężenie ruchu drogowego będzie mierzone w wybranych dniach stycznia, marca, maja, lipca, sierpnia, października i grudnia na 1954 odcinkach pomiarowych, w ramach pomiarów 16-godzinnych (6.00-22.00) lub 24-godzinnych (od 6.00 do 6.00 dnia następnego). Tegoroczny pomiar natężenia ruchu będzie realizowany w sposób ręczny i automatyczny, przy jednoczesnym dużym wykorzystaniu kamer video. W ponad 1,5 tys. punktach na odcinkach pomiarowych obserwatorzy będą mierzyli natężenie ruchu ręcznie. Liczba obserwatorów uczestniczących w pomiarze każdego dnia pomiarowego wyniesie od 10 do 15 tys. osób, czyli ok. 5 tys. obserwatorów na zmianę.
Osoby dokonujące pomiaru będą zapisywać pojazdy przejeżdżające drogą z podziałem na: motocykle, samochody osobowe, lekkie samochody dostawcze, samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami, autobusy i ciągniki rolnicze oraz rowery.
Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 roku zostaną opublikowane w przyszłym roku.

(Źródło GDDKiA)