Cała treść

75 mln € z CEF na powiązanie węzłów komunikacji miejskiej

Zbliża się termin składania wniosków dotyczących uzyskania finansowania na powiązanie węzłów komunikacji miejskiej w ramach instrumentu Łącząc Europę (CEF). Środki udostępnione przez KE na ten cel to 75 mln €.
O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje związane z miastami stanowiącymi część bazowej sieci TEN-T.
Finansowanie to ma celu optymalizację integracji i wzajemnych połączeń między środkami transportu oraz wzmocnienie interoperacyjności usług transportowych, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności infrastruktury transportowej.
Termin składania wniosków upływa 26 lutego 2015 r.

(Źródło: ELTIS)