Cała treść

Miliony na lepszy transport

Komisja Europejska zatwierdziła przeznaczenie 293 mln euro z Funduszu Spójności na realizację w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Poznaniu pięciu projektów służących rozwojowi zrównoważonych usług transportowych. Inwestycje te przyniosą modernizację systemów transportu publicznego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i w sposób przyjazny dla środowiska, a także zapewnią mieszkańcom i turystom lepsze warunki podróżowania, wyższy komfort i krótsze czasy przejazdu. Wszystkie te projekty będą realizowane jako część programu „Infrastruktura i środowisko” i finansowane w ramach priorytetu „Transport przyjazny środowisku”. Zakończenie prac przewiduje się pod koniec 2015 r.
Komisarz ds. polityki regionalnej, Corina Creţu, która zatwierdziła te inwestycje, powiedziała: „Z zadowoleniem informuję o zatwierdzeniu tych projektów, które przyczynią się do poprawy mobilności Polaków, zapewniając warunki do bezpiecznego, zrównoważonego i przyjaznego środowisku podróżowania. Projekty infrastrukturalne w największych polskich miastach: Warszawa, Łódź, Szczecin i Poznań, zwiększą także konkurencyjność gospodarki całego kraju i przyczynią się do dalszego jej rozwoju.”
Projekt „Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie” przewiduje zakup 85 nowych tramwajów przystosowanych do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki tej inwestycji transport miejski przewiezie w 2016 r. dodatkowo 1,8 mln pasażerów nowoczesnym taborem. Unia Europejska, w ramach Funduszu Spójności, sfinansuje 91,7 mln euro z całkowitej kwoty inwestycji wynoszącej 141 mln euro.
Projekt „Zakup 20 sztuk nowych piętrowych wagonów oraz 2 sztuk nowych wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do składów pociągów w systemie push-pull” przewiduje zakup 20 piętrowych wagonów oraz 2 nowych wagonów sterowniczych i 2 nowych lokomotyw do obsługi najbardziej obciążonych połączeń na terenie aglomeracji warszawskiej, zapewniając wyższy komfort podróżowania i większy poziom bezpieczeństwa. Unia Europejska, w ramach Funduszu Spójności, sfinansuje 41 mln euro z całkowitej kwoty inwestycji wynoszącej 51,3 mln euro.
Projekt „Węzeł multimodalny przy dworcu Łódź Fabryczna” przewiduje budowę i modernizację linii i przystanków tramwajowych oraz stworzenie węzła tramwajowego, kolejowego oraz samochodowego na stacji Łódź Fabryczna, a także systemu parkingowego „parkuj i jedź” oraz systemu zjazdów i ramp dojazdowych. Unia Europejska, w ramach Funduszu Spójności, sfinansuje 85,8 mln euro z całkowitej kwoty inwestycji wynoszącej 110,8 mln euro.
Projekt „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” przewiduje modernizację odcinków torowiska w zachodnich dzielnicach Szczecina oraz przebudowę zajezdni Pogodno w celu jej dostosowania do wymogów taboru niskopodłogowego. Unia Europejska, w ramach Funduszu Spójności, sfinansuje 41,7 mln euro z całkowitej kwoty inwestycji wynoszącej 52,2 mln euro.
Projekt „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Poznaniu – etap I i etap II” przewiduje modernizację 5,31 km sieci tramwajowej i trolejbusowej w ciągu ulicy Grunwaldzkiej oraz na odcinkach łączących stadion z centrum miasta, dworcem kolejowych i portem lotniczym. Projekt jest realizowany od wiosny 2012 r. i związany był z organizacją EURO 2012. Unia Europejska, w ramach Funduszu Spójności, sfinansuje 33,2 mln euro z całkowitej kwoty inwestycji wynoszącej 52,3 mln euro.

(Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce)