Cała treść

Rowerzyści w Gdyni są liczeni

Zgodnie z planem działań związanych z komunikacją rowerową, który został ustalony w trakcie audytu BYPAD w 2013r, na pięciu trasach rowerowych w Gdyni zostały zamontowane pętle indukcyjne, które w sposób automatyczny i ciągły zliczają przejeżdżających rowerzystów.
Wyniki z pomiaru można śledzić na bieżąco na stronie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Dodatkowo wiosną przy al. Zwycięstwa, przy skrzyżowaniu z ul. Redłowska umieszczony zostanie pylon z wyświetlaczem, z którego będzie można odczytać aktualny stan pomiaru dziennego i od początku roku kalendarzowego, wraz z godziną i temperaturą powietrza.

(Źródło: Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni)