Cała treść

Elektroniczna rewolucja na drogach województwa kujawsko-pomorskiego

Pliki zamiast książek dróg, kamery zamiast codziennych objazdów newralgicznych punktów, elektroniczne stacje pogodowe, pługi wyposażone w GPS i czujniki posypu – na drogach województwa kujawsko-pomorskiego trwa budowa elektronicznego systemu ewidencji. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy realizuje inwestycję dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Celem projektu jest usprawnienie zarządzania drogami województwa kujawsko-pomorskiego. Polega on na wdrożeniu nowoczesnych systemów teleinformatycznych, wykorzystujących najnowsze technologie pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania danych. Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz użytkownicy dróg zyskają lepszą dostępność do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków komunikacyjnych.
”Na wojewódzkich drogach w newralgicznych punktach zostanie zainstalowanych ponad 40 kamer. Mają one pokazywać aktualną sytuację na drogach na ważnych skrzyżowaniach lub podjazdach. W regionie zaplanowano także instalację kolejnych 9 stacji meteorologicznych. Odczyty z tych urządzeń pomogą w podejmowaniu decyzji związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Dostęp do tych informacji za pośrednictwem strony internetowej będą mieli także kierowcy” – wyjaśnia zastępca dyrektora ZDW, Sebastian Borowiak.
Przy drogach zostały już zainstalowane bramownice, na których montowane będą kamery i stacje meteorologiczne. Na trasie pomiędzy Cierpicami i Służewem na drodze wojewódzkiej nr 250 (powiat toruński i aleksandrowski)  pojawią się w sumie 4 tablice VMS (zmiennej treści), które będą informować kierowców o ewentualnych zagrożeniach, zmianach w organizacji ruchu oraz pogodzie. Tablice pojawią się ze względu na częste tymczasowe zamknięcia drogi w czasie ćwiczeń artyleryjskich na pobliskim poligonie. Wówczas droga jest nieprzejezdna, a kierowcy kierowani są na alternatywną  trasę.
Zmieniła się też kontrola zimowego utrzymania dróg, która zlecana jest firmom zewnętrznym.  Zakupiono  80 nowych nadajników GPS oraz czujników posypu i płużenia (czujników pługa). Dodatkowo część pojazdów wyposażana jest w wideorejestratory. Pozwoli to na bardzo szybkie i precyzyjne określanie stanu drogi oraz warunków przejezdności. Obecny sezon zimowy pozwala już testować pracę urządzeń.
Nowy system oznacza zmiany w zarządzaniu drogami. Na serwerach dostępne będą wszystkie informacje o stanie prawnym dróg wojewódzkich, aktualnych zajęciach pasa drogowego, objazdach, stanie nawierzchni, stanie obiektów mostowych,  wszystkich bieżących pracach utrzymaniowych, organizacji ruchu, wykonanych wcześniej modernizacjach i remontach.  Drogomistrzowie dzięki mobilnym urządzeniom do pracy w terenie, gdy tylko zauważą usterkę lub zagrożenie, wprowadzą ją do systemu. Kierowcy będą mogli skorzystać z interaktywnych map o stanie nawierzchni, wypadkach wpływających na przejezdność drogi oraz innych zagrożeniach, na przykład rozlanym oleju i uszkodzonej nawierzchni.
Budowa nowego systemu kosztuje 10 mln złotych. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Geopolis Polska oraz MCX Telecom, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakładamy, że system elektronicznej ewidencji zacznie uzyska pełną funkcjonalność jeszcze przed wakacjami.

(Źródło: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy)