Cała treść

Polacy popierają zaostrzenie kar za łamanie przepisów ruchu drogowego

Polacy chcą by na drogach było bezpieczniej.  85 proc. badanych popiera zaostrzenie kar za łamanie przepisów drogowych, fotoradary stacjonarne i patrole policji  – wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD.
Około 70 proc. ankietowanych Polaków jest żywo zainteresowanych działaniami związanymi z  poprawą  bezpieczeństwa na drogach. Zdecydowana większość z nas jest za zaostrzeniem kar za łamanie przepisów, zwłaszcza za jazdę pod wpływem alkoholu.
Zauważamy problem prędkości jako czynnika wpływającego na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Egzekwowanie  jej ograniczenia  akceptuje ponad 85 proc. badanych. Dużym poparciem cieszy się również wprowadzany właśnie  odcinkowy pomiar prędkości, jest akceptowany (70 proc.).
Znacznie więcej, bo aż 90 proc. badanych popiera „Blokady alkoholowe”. Podobnie, bo 80 proc., jest za wzmocnieniem ochrony pieszych, poprzez nałożenie na kierowców obowiązku zatrzymania się przed przejściem dla pieszych  już w momencie gdy niechroniony uczestnik ruchu drogowego zbliża się do przejścia i sygnalizuje  zamiar przekroczenia jezdni, a nie jak obecnie dopiero wówczas gdy na przejściu się znajdzie.
Kolejnym wnioskiem płynącym z zakończonego badania jest  poparcie  dla  edukacji w zakresie BRD. Aż 95 proc. badanych uważa, że rząd powinien położyć większy nacisk nie tylko na działania związane z zapewnieniem bezpieczniejszej infrastruktury ale i na szkolenie kierowców, kampanie społeczne oraz  edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Badanie pozwoliło poznać aktualne postawy społeczeństwa wobec najważniejszych problemów BRD, oraz uzupełnia wiedzę wynikającą z badań prowadzonych w ubiegłych latach. Wnioski posłużą Krajowej Radzie BRD do rekomendowania zmian w przepisach mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. procedowanych w sejmie prac nad nowelizacją właściwych aktów prawnych w odniesieniu do nietrzeźwych kierujących, czy przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszego.
Jest to pierwsze w Polsce badanie, po przeprowadzonych w 2010 r. międzynarodowych badaniach SARTRE 4., obejmujące tak szeroką problematykę z zakresu BRD.

(Źródło: MIiR)