Cała treść

Prawie 4 mld zł z opłat drogowych

Do końca 2014 roku system viaTOLL, pobierający opłaty za przejazd drogami zarządzanymi przez GDDKiA od połowy 2011 roku, przyniósł wpływy w wysokości prawie 4 mld zł. Tylko w ubiegłym roku całkowite wpływy wygenerowane przez system wyniosły ponad 1,42 mld zł – o 20 proc. więcej niż w 2013 roku.
Najwyższe przychody w ramach viaTOLL wygenerowała autostrada A4 (370 mln zł), a w następnej kolejności – droga ekspresowa S8 (163,4 mln zł) oraz autostrada A2 (157,8 mln zł).
System, oprócz danych finansowych, generuje również szereg statystyk, które opisują zmiany na rynku transportu drogowego w Polsce. Liczba pojazdów zarejestrowanych w ramach systemu sukcesywnie się powiększa – z ok. 766 tys. w styczniu do ponad 843 tys. na koniec 2014 roku.
Największą grupę przewoźników zarejestrowanych w systemie viaTOLL stanowią Polacy (62,6%), a jeżeli chodzi o użytkowników zagranicznych, to wciąż najwięcej zarejestrowanych jest pojazdów niemieckich, litewskich, czeskich oraz rosyjskich i ukraińskich. Do grona najliczniej reprezentowanych państw wśród użytkowników systemu viaTOLL dołączyła w minionym roku również Andora.
Analizując liczbę zarejestrowanych pojazdów pod względem klasy emisji spalin widoczny jest przede wszystkim wzrost liczby samochodów o klasie EURO 6 i EURO 5. Nadal wyraźnie zauważalny jest trend spadkowy wśród pojazdów EURO 1, 2 i 3, przy równoczesnej stabilizacji klasy EURO 0.
W 2014 roku na konto KFD wpłynęło łącznie ponad 196 mln zł od kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, z czego większość (191,5 mln zł) została opłacona w sposób manualny na bramkach.

(Źródło: viaTOLL)