Cała treść

Projekt „100” zrealizowany

Zakończył się projekt „100”, którego intencją było wdrożenie polityki telematyki ekologicznej (rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne) w 100 przedsiębiorstwach transportowych z całej Polski. Szczegółowe cele objęły przygotowanie szkoleniowo-doradcze 300 osób (w tym kluczowej kadry i kierowców firm transportowych) w zakresie budowania ekologicznej marki, produktu i wizerunku firm. Szkolenia zorganizowano w Dąbrowie Górniczej, Wrocławiu oraz w Opolu.
Projekt był realizowany przez Instytut Transportu Samochodowego oraz Grupę Image Sp. z.o.o. i stanowił odpowiedź na ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs “Zielone światło! Wsparcie rozwiązań proekologicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie 2.1.1.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)