Cała treść

Publikacja Katalogu Branży ITS 2015

ITS POLSKA logo plStowarzyszenie ITS POLSKA we współpracy z Klastrem ITS zaprasza producentów i usługodawców rozwiązań ITS do wydania wspólnego Katalogu Branży ITS. Katalog to wspaniała okazja, przede wszystkim dla firm i instytucji działających w branży ITS, do promowania swojej działalności, a także najskuteczniejszy sposób dotarcia do nowych klientów i kontrahentów.
Katalog Branży ITS 2015 rozpowszechniany będzie bezpłatne do instytucji rządowych i samorządowych oraz podczas imprez organizowanych przez Stowarzyszenie ITS POLSKA.
Koszt publikacji (opis działalności firmy związanej z ITS na dwóch stronach formatu A4 według własnego pomysłu) to 2 000 PLN netto.
Wszelkie pytania na temat katalogu należy kierować na adres mailowy: sekretariat@itspolska.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 630 99 09.