Cała treść

Nabór wniosków w I Konkursie RID rozpoczęty

Ruszył nabór wniosków na wykonanie projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem w ramach I Konkursu, realizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Rozwój Innowacji Drogowych”, zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
Wnioski na wykonanie projektów w ramach konkursu należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu Generator Wniosku (GW), dostępnym pod adresem: www.rid.ncbr.gov.pl

(Źródło: GDDKiA)