Cała treść

Wsparcie dla przedsiębiorców: dofinansowanie na centra B+R

Trwają konsultacje międzyresortowe i społeczne Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W jego ramach firmy otrzymają bezzwrotne dotacje na infrastrukturę w celu rozpoczęcia lub rozwoju działalności badawczo-rozwojowej.
Projekt rozporządzenia odpowiada na potrzeby przedsiębiorców, dla których barierą w prowadzeniu działalności B+R jest brak właściwej infrastruktury badawczej, dostosowanej do ich potrzeb oraz wysokie ryzyko podejmowanych prac rozwojowych.
Dokument przewiduje udzielenie pomocy regionalnej przedsiębiorcom na inwestycję w postaci utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego. Dodatkowo planowane jest pokrycie części kosztów związanych z prowadzeniem prac rozwojowych w utworzonym centrum.
Założeniem projektowanego dokumentu jest też wskazanie korzyści płynących z współpracy przedsiębiorcy z jednostką naukową lub ośrodkiem innowacji. Wpisuje się to w założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego priorytetem jest położenie większego nacisku na współpracę sektorów biznesu i nauki. Ma się to odbywać poprzez propagowanie jak najszerszego transferu wiedzy, technologii oraz know-how.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)