Cała treść

Twoje auto wezwie pomoc

Od października br. nowe samochody sprzedawane na terenie UE będą obowiązkowo wyposażane w system eCall, który automatycznie wybierze 112 – wspólny europejski numer alarmowy – gdy dojdzie do wypadku. Jak pokazują badania – większość Europejczyków wciąż nie jest pewna, pod jaki numer zadzwonić, gdy takiej sytuacji dojdzie zagranicą. Co więcej, system alarmowy nie zawsze działa tak jak powinien.
W 2014 r. kraje członkowskie UE nie poczyniły żadnego postępu, aby dokonać dokładnej lokalizacji osób, które wykonują połączenie alarmowe za pomocą obejmującego całą UE numeru alarmowego 112. W wielu krajach UE, upływa kilka minut zanim służby ratunkowe otrzymają taką informację. To główne wnioski raportu opublikowanego przez komisję Europejska z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.
Komisja Europejska wzywa kraje członkowskie do podjęcia odpowiednich działań. KE wsparła również przygotowanie analizy Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, której celem jest poprawa lokalizacji osób dzwoniących.
Ponadto Komisja wkrótce rozpocznie projekt pilotażowy, który dokona analizy tego, w jaki sposób informacja o lokalizacji osób dzwoniących jest przekazywana ze smartfonów do centrów alarmowych. Chodzi o zmniejszenie czasu reakcji.
Obecnie aplikacje zainstalowane w smartfonach (np. mapy) używają lokalizacji satelitarnej do identyfikacji położenia użytkownika, jednak urządzenia te nie są w stanie wysłać informacji o położeniu do central alarmowych 112. Automatyczne przekazywanie danych lokalizacyjnych przy wykorzystaniu europejskich systemów Galileo i EGNOS, przyśpieszyłoby reakcję i mogłoby pomóc w skuteczniejszym niesieniu pomocy.

(Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce)