Cała treść

Wyniki aktualizacji Listy Projektów dla POIiŚ

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Nowa lista od dnia 9 lutego 2015 r. Zaktualizowana lista obejmuje 568 przedsięwzięć o łącznej wartości wynoszącej 242,1 mld złotych.
Na liście podstawowej znajdują się aż 274 projekty z sektora transportu, których wartość wynosi 137,9 mld złotych, natomiast pozostałe 84 projekty to projekty rezerwowe o łącznej wartości 63 ,3 mld złotych.
Projekty transportowe z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą 81,2 mld złotych. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to 34,3 mld złotych.
Wśród projektów znajdują się m. in. takie przedsięwzięcia jak np. budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej czy Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego.

(Źródło: MIiR)