Cała treść

Inteligentne Miasta w Programie Horyzont 2020 – dzień informacyjny

Urbanizacja na świecie postępuje w znaczącym tempie, a prawie dwie trzecie całkowitej energii jest zużywana w środowisku miejskim. W związku z tym, inteligentne miasta będą odgrywać znaczącą rolę dla pełnego i skutecznego wdrożenia regulacji klimatyczno-energetycznych.
Ponieważ Inteligentne Miasta to temat skomplikowany i interdyscyplinarny, konieczne jest zastosowanie nowych metod rozwiązywania problemów. Metody te powinny łączyć kilka dziedzin nauki, tak by mogły objąć pełen zakres różnego typu infrastruktury w miastach.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje 17 lutego 2015 roku o godzinie 10.00 Dzień Informacyjny Inteligentne Miasta w Programie Horyzont 2020. Podczas spotkania zostaną przedstawione zagadnienia Inteligentnych Miast w obszarach energii, ICT, transportu, efektywności energetycznej w budynkach, środowiska i nauk społeczno-humanistycznych. Dodatkowo zostaną przedstawione doświadczenia beneficjentów w realizacji i aplikowania o projekty z zakresu Smart Cities, doświadczenia ewaluatora z oceny projektów w Horyzoncie 2020 oraz zasady uczestnictwa w programie.

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)