Cała treść

Łódź ma szansę stać się smart city

Nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna z platformą wymiany danych, inteligentnym monitoringiem bezpieczeństwa, analizą ruchu drogowego, informacją pasażerską, czy parkingową to kolejny krok władz  Łodzi w kierunku w tworzeniu nowoczesnego miasta.
Projekt zakłada objęcie Nowego Centrum Łodzi siecią monitoringu (ponad 270 kamer) i stworzeniem na tym terenie bogatej infrastruktury informatycznej. W drugim etapie może na tej bazie powstać platforma usług wspólnych, użyteczna dla całego miasta. Spływałyby do niej dane z różnych systemów informatycznych funkcjonujących w Łodzi, takich jak monitoring, system sterowania ruchem, system informacji pasażerskiej, informacje o wolnych miejscach parkingowych czy dane ze stacji meteorologicznych.
Finalnie, wraz z rozwojem systemu smart city w Nowym Centrum Łodzi, postępować będzie ekspansja tego typu rozwiązań o zasięgu ogólnomiejskim.
Jak poinformował dyrektor NCŁ Błażej Moder jest już gotowa dokumentacja projektu, na który będzie przygotowana aplikacja o dofinansowanie z środków z Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego oraz z puli centralnej. Szacowany koszt inwestycji to 40 mln zł.

(Źródło: Urząd Miasta Łodzi)