Cała treść

Smart City Forum

Już dzisiaj w Warszawie odbędzie się Smart City Forum – nowa inicjatywa, poświęcona inteligentnym miastom w Polsce. Stanowić będzie platformę dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną. Organizatorem konferencji jest firma MM Conferences S.A.
Smart City Forum pozwoli na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce. Kontent merytoryczny wypracowany jest przez Radę Programową Forum, której przewodniczy Mariusz Gaca, Wiceprezes Zarządu Orange Polska. Merytoryczna współpraca w zakresie modeli realizacji inwestycji, wykorzystania dostępnych technologii czy aspektach prawnych i organizacyjnych jest gwarantem skutecznej i owocnej debaty. Możliwość spotkania z decydentami szczebla krajowego, znanymi ekspertami z takich branż jak: deweloperska, medyczna, transportowa, energetyczna, edukacyjna, administracyjna czy usług publicznych sprawia, że Smart City Forum jest pierwszą inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym.
Główne zagadnienia Forum:

 • Polskie Miasto Przyszłości – benefity dla mieszkańców i przedsiębiorców;
 • Kierunki i czynniki inteligentnego rozwoju polskich miast;
 • Najnowsze trendy w branżach mających wpływ na usprawnianie miejskich procesów;
 • Gotowe rozwiązania dotyczące smart-technologii od liderów z poszczególnych branż;
 • Aspekty prawne i organizacyjne Smart Cities;
 • Źródła danych i zarządzanie informacją.

Grupa docelowa:

 • Przedstawiciele władzy krajowej, regionalnej i lokalnej;
 • IT;
 • Transport;
 • Telekomunikacja;
 • Energetyka;
 • Budownictwo;
 • Medycyna;
 • Edukacja;
 • Kancelarie prawne oraz firmy doradcze.

Więcej informacji o wydarzeniu tutaj.

(Źródło: GRUPA MMC POLSKA)