Cała treść

Przyszłość inwestycji infrastrukturalnych w Polsce oczami ekspertów – VI edycja konferencji „Infrastruktura Polska”

Konferencja

Już dzisiaj w warszawskim hotelu Sheraton odbędzie się szósta edycja  Konferencji „Infrastuktura Polska” organizowanej przez Executive Club z udziałem liderów najważniejszych spółek z branży infrastruktury. Zwieńczeniem wydarzenia pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju będzie uroczysta gala z rozdaniem nagród – „Diamentów polskiej infrastruktury”.
Przedstawiciele inwestorów, wykonawców i administracji rządowej po raz kolejny spotkają się, by dyskutować na temat kondycji polskiej infrastruktury, która w ostatnich latach rozwijała się niezwykle dynamicznie. Obiektywne spojrzenie na ten sektor gospodarki nie pozwala jednak pominąć wielu niedociągnięć i poważnych problemów, które pojawiały i pojawiają się przy realizacji także najważniejszych projektów o strategicznym znaczeniu.
Tegorocznej, szóstej edycji konferencji, towarzyszyć będzie też szczególny konkurs. Po raz pierwszy przyznane zostaną nagrody za szczególne osiągnięcia w branży dla spółek i liderów infrastruktury na rynku polskim. Grono autorytetów branży skupione w Kapitule konkursowej  „Diamentami Polskiej Infrastruktury” uhonorowuje najlepsze podmioty sektora w 8 kategoriach.
Podczas konferencji w debacie wezmą udział Zamawiający, Wykonawcy i Ustawodawca – dyskusja
skupi się wokół inwestycji drogowych i transportu kolejowego. Debata skupi się wokół zagadnienia konkurencyjności polskiej infrastruktury w różnych jej segmentach. Prezesi i liderzy największych podmiotów z branży  rozmawiać będą także o problematyce  finansowania inwestycji drogowych
kolejowych, wykorzystania środków unijnych i szans na dalszy rozwój sektora.
Uczestnicy konferencji  podsumują również dokonania minionego roku w infrastrukturze oraz efekty współpracy sektora publicznego i prywatnego. Do udziału zaproszeni zostali m.in. goście z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, GDDKiA, Urzędu Zamówień Publicznych, prezesi instytucji finansujących projekty infrastrukturalne oraz najważniejsze przedsiębiorstwa realizujące inwestycje w Polsce.
Partnerem strategicznym konferencji „Infrastruktura Polska 2015” jest firma Budimex, a partnerami głównymi PKP Cargo oraz Doka. Honorowy Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wydarzenie wspierają również m.in. firmy Alinda, Bolix, Erbud, Gide, Lafarge, Nord,  Strabag, Tines, Trakcja PRKiI, Philips, SKS, WKB oraz BZ WBK.
Więcej informacji o wydarzeniu i formularz rejestracji dostępne na stronie http://www.executive-club.com.pl/index.php/pl/19-lutego-2015-rejestracja