Cała treść

Seminarium pt. „Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu”

Dnia 3 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się seminarium pt. „Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu”. Organizatorem wydarzenia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Celem seminarium jest wymiana wiedzy i doświadczeń w realizacji repozytoriów dużych zbiorów danych na potrzeby ITS oraz współdzielenia danych zarządców dróg, dostawców komercyjnych i publicznych w zakresie wymiany informacji o warunkach ruchu. Utworzenie Krajowego Punktu Dostępowego umożliwi dostawcom usług realizację nowoczesnych aplikacji i dostarczenie nowej jakości informacji swoim klientom. Inni Zarządcy Dróg dzięki realizacji projektu będą obraz sytuacji na przyległej sieci drogowej.
W ramach seminarium zostanie omówiony projekt budowy Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu. Informacje o projekcie można uzyskać na stronie internetowej Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem www.kszr.gddkia.gov.pl.
Udział w seminarium wezmą zarządcy dróg (miejskich, powiatowych i wojewódzkich), dostawcy usług (wytwórcy oprogramowania i urządzeń, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych, zarządzający centrami przetwarzania danych, dostawcy i wytwórcy rozwiązań w zakresie realizacji repozytoriów dla dużych zbiorów danych).
Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do 25 lutego br.

(Źródło: GDDKiA)