Cała treść

Weź dofinansowanie w swoje ręce

Weź dofinansowanie w swoje ręceMinisterstwo Gospodarki zaprasza do zgłaszania propozycji dotyczących branż perspektywicznych, które objęte zostaną programem dofinansowań aż do 2020 roku. Zgłoszone propozycje mogą uzyskać długoterminowe dofinansowanie na rozwój eksportu!
Propozycje w zakresie branż, grup produktowych lub usługowych, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych, a jednocześnie wpisują się w obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacji należy złożyć w Ministerstwie Gospodarki do 20.03.2015 roku.
Typy podmiotów zaproszonych do składania propozycji:

  • organizacje zrzeszające przedsiębiorców i działające na ich rzecz;
  • jednostki naukowo-badawcze;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje i agencje rządowe działające w obszarze promocji i wspierania eksportu;
  • organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia działające w obszarze promocji i wspierania eksportu;
  • przedsiębiorcy występujący w grupie co najmniej dziesięciu podmiotów.

Szczegółowe informacje na temat składania propozycji znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)