Cała treść

Z fotoradarami w Warszawie bezpieczniej

W 2014 r. warszawska straż miejska prowadziła kontrole ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących w 19 punktach stolicy. Statystyka ich działalności pokazuje na wyraźnie ograniczenie liczby poważnych zdarzeń drogowych, a co najważniejsze brak ofiar śmiertelnych.
Rozbudowa systemu fotoradarów, w porównaniu do roku 2013, zmienia zachowania kierowców. Dobrze widoczne z daleka, żółte urządzenia rejestrujące hamują ich rajdowe zapędy.
W porównaniu do 2013 r. liczba zarejestrowanych spraw w roku ubiegłym, mimo rozbudowy systemu kontroli, a także wzrostu liczby zarejestrowanych w stolicy pojazdów, spadła o 14,6%.  O 14,1% spadła liczba spraw dotyczących przekroczenia prędkości, a o 16,5% mniej spraw rejestrowano w związku z niestosowaniem się kierujących pojazdami do sygnalizacji świetlnej.
W ocenie straży miejskiej w  miejscach objętych kontrolami spadła liczba zdarzeń drogowych. System fotoradarowy oraz skuteczność i konsekwencja działań straży miejskiej, w tym również nieuchronność kary, oddziałuje prewencyjnie na kierujących pojazdami. Tam gdzie bezpieczeństwa pilnuje fotoradar obserwowana jest zmiana zachowań kierowców, zmniejszenie występowania przypadków niebezpiecznej i brawurowej jazdy, spowolnienie ruchu, a także udrożnienie niektórych odcinków dróg.
Ze względu na dużą liczbę wypadków zdecydowano się również na wprowadzenie w szerszym zakresie mobilnej kontroli fotoradarowej. W 2014 r. kontrole z wykorzystaniem urządzeń mobilnych wmontowanych w radiowozy straży miejskiej prowadzono w 42 lokalizacjach.
Straż miejska m.st. Warszawy rozpoczęła przygotowania do rozbudowy systemu kontroli ruchu drogowego. Priorytetem w 2015 r. jest poprawa bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowań.
Z danych stołecznej policji wynika, że w 2014 r. wjazd na czerwonym świetle był przyczyną 58 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a kolejnych 74 zostało rannych. Dotychczasowe doświadczenia straży miejskiej dotyczące objęcia stałym nadzorem wybranych skrzyżowań pod kątem stosowania się kierujących pojazdami do sygnalizacji świetlnej wskazują, że wykorzystanie urządzeń w tym zakresie przynosi pożądane efekty. W obrębie kontrolowanych skrzyżowań nie odnotowano wypadków śmiertelnych, spadła liczba wykroczeń dotyczących wjazdu na czerwonym świetle, a zmiana zachowania kierowców przyczyniła się do udrożnienia ruchu.
W pierwszej kolejności rozpatrywana jest możliwości wykorzystania stacjonarnych urządzeń rejestrujących na 10 najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach wskazanych przez policję.

(Źródło: Urząd m.st. Warszawy)