Cała treść

Projekt ECO-Mobilność wizytowany przez Komisarz Unii Europejskiej

Violeta Bulc, Komisarz Unii Europejskiej ds. Transportu, odwiedziła Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej – beneficjenta  projektu ECO-Mobilność , dofinansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka. Podczas spotkania zaprezentowano dotychczasowe wyniki  projektu.
Violeta Bulc odwiedziła Polskę 20 lutego 2015 r. Zapoznanie się z projektem Eco-Mobilność było jednym z punktów całodniowej wizyty Komisarz w naszym kraju, organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
Projekt Eco-Mobilność, który uzyskał dofinansowanie z UE, w kwocie 23,28 mln euro, w ramach działania 1.3.1 Projekty Rozwojowe , obejmuje pięć zadań:

  • system PRT  (zeroemisyjny, automatyczny system transportu publicznego o charakterze indywidualnym z funkcją „od drzwi do drzwi”, w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo);
  • eco-samochód (prototyp samochodu zaprojektowanego z myślą zarówno o osobach w pełni sprawnych, jak i tych z ograniczoną mobilnością);
  • egzoszkielet – prototyp urządzenia pionizującego i wspomagającego ruch;
  • wózki inwalidzkie (elektryczny wózek zdolny do jazdy po schodach i ręczny rekreacyjno-sportowy wózek z napędem poprzez dźwignie);
  • stabilizatory, endoprotezy (stabilizatory do leczenia złamań okołostawowych oraz endoproteza stawu biodrowego).

Na spotkaniu oprócz prezentacji projektu pokazano również kabinę pojazdu w pełnej skali oraz model laboratoryjny wraz z torem nadziemnym w skali 1/4.
Uzyskane efekty, związane z realizacją projektu, rokują wdrożenia komercyjne w skali nie tylko krajowej. Naukowcy tworzą właśnie międzynarodowe konsorcjum w celu pozyskania nowych środków i kontynuacji przedsięwzięcia. Współpraca opierać się ma z jednej strony na realizacji etapu wdrożenia oraz demonstracji opracowanych systemów, z drugiej zaś na udoskonaleniu oraz dalszym rozwoju koncepcji i systemów dotyczących transportu miejskiego i szeroko rozumianej mobilności.

(Źródło: MIiR)