Cała treść

Projekt H2020 z polskim liderem z Gdańska

W styczniu ruszył projekt POSITION – pierwszy projekt z zakresu przemysłu kosmicznego realizowany przez polskiego lidera w ramach programu Horyzont 2020. Będzie realizowany przez dwóch partnerów: fundusz kapitałowy Black Pearls VC z Gdańska oraz niemiecką firmę specjalistyczną SpaceTec Partners.
Jednym z obszarów tematycznych programu Horyzont 2020 jest przestrzeń kosmiczna i praktyczne wykorzystanie „kosmicznych” technologii na Ziemi. Prace będą związane głównie z systemami Galileo i Copernicus, które uruchomione zostaną w pełni w trakcie trwania H2020. Na finansowanie projektów w programie H2020 w zakresie przemysłu kosmicznego zaplanowano budżet wielkości ponad 1 miliarda Euro.
Wśród pierwszych projektów o tematyce kosmicznej w Horyzoncie 2020 wybranych do realizacji znalazł się jeden koordynowany przez firmę z Polski. Projekt otrzymał nazwę POSITION.
POSITION (POlish Support to Innovation and Technology IncubatiON), czyli „Polskie Wsparcie dla Innowacji oraz Inkubacji Technologii” to projekt, który ma na celu rozwój polskich rozwiązań opartych o nawigację satelitarną (GNSS). Przewiduje się, że rozwój aplikacji GNSS przyniesie w Europie pośrednio ponad sto tysięcy nowych miejsc pracy, tysiące produktów dostępnych na rynku i setki patentów. Polskie aplikacje GNSS powstawały do tej pory rzadko, zwykle nie stanowiąc dużej konkurencji dla zagranicznych rozwiązań na rynku. Projekt POSITION ma zmienić ten stan rzeczy.
POSITION będzie realizowany przez dwóch partnerów: fundusz kapitałowy Black Pearls VC z Gdańska oraz niemiecką firmę specjalistyczną SpaceTec Partners. Ich wspólnym celem będzie wsparcie procesu komercjalizacji przynajmniej dziesięciu polskich projektów wykorzystujących GNSS. Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie na poziomie technologicznym, organizacyjnym oraz biznesowym.
Dzięki POSITION polskie projekty technologiczne częściej będą doprowadzane do realnych wdrożeń na rynku, czyli innymi słowy praktycznego wykorzystywania wyników prac badawczo-rozwojowych.
Projekt POSITION został zaakceptowany w ramach konkursu „Galileo-4-2014” programu Horyzont 2020. Koordynatorem projektu POSITION jest dr Krzysztof Kanawka.
Z dostępnych informacji wynika, że łącznie aktualnie 12 projektów z całego programu Horyzont 2020 jest nadzorowanych przez polskich liderów. Pięciu z nich to podmioty komercyjne.

(Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku)