Cała treść

Instrument Łącząc Europę – polskie wnioski z obszaru transportu przekazane Komisji Europejskiej

Dwanaście mld euro wynosi pula pierwszego konkursu o wsparcie z instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility – CEF) projektów transportowych. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zweryfikowało wspólnie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych i przekazało Komisji Europejskiej, 27 wniosków o dofinansowanie.
Kwota ogólna ogłoszonego 11 września 2014 r. konkursu, została podzielona na tzw. pulę ogólną – ok. 8 mld euro dla wszystkich państw członkowskich oraz na specjalną pulę dla państw kohezyjnych, wynoszącą ok. 4 mld euro.
Trzynaście wniosków złożono do dofinansowania z puli dla państw kohezyjnych, pozostałe do ogólnej. Pierwsze opiewają na kwotę całkowitą ok. 4 mld euro, w tym 2,8 mld euro to przewidywany wkład UE (ok. 70% dostępnych w konkursie środków) i dotyczą głownie inwestycji kolejowych PKP PLK S.A., m.in. na liniach E59, E20, E75, CMK.
Drugie obejmują projekty realizowane zarówno przez polskie podmioty – łączna wartość wynosi ok. 165 mln euro, wnioskowany wkład UE ok. 34 mln euro, jak i w partnerstwie z innymi z Europy (tzw. multi-applicant) – ich koszt to ok. 30 mln euro, z czego połowa to zakładane dofinansowanie.
O ostatecznym wyborze projektów do dofinansowania oraz o wysokości wsparcia zdecyduje Komisja Europejska.

(Źródło: MIiR)