Cała treść

Już w kwietniu odbędzie się seminarium pt. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”

W dniach 9-10 kwietnia 2015 r. w Bydgoszczy, odbędzie się seminarium pt. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
Pierwszego dnia seminarium   zaplanowano przedstawienie m. in. architektury oraz funkcjonowania systemu oraz jego głównych podsystemów, cech charakterystycznych odróżniające bydgoski system od innych funkcjonujących w kraju. Prelegentami będą przedstawiciele miasta, zarządu dróg, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, a także generalnego wykonawcy oraz podwykonawców.
Drugiego dnia seminarium, uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzania Centrum Zarządzania Ruchem Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zaproszenie skierowane jest do reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg miejskich oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy.
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie karty-zgłoszenia oraz odesłanie jej najpóźniej do dnia 31.03.2015 r. mailem na adres: sekretariat@itspolska.pl lub faxem 22 630 99 12.  Szczegółowe informacje na temat imprezy (karta zgłoszenia, warunki uczestnictwa etc.) znajdują się tutaj.

(Źródło: ITS POLSKA)