Cała treść

Spotkanie informacyjne w sprawie I Konkursu RID

W związku z otwarciem 10 lutego br. naboru wniosków na I Konkurs realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i GDDKiA pod nazwą Rozwój Innowacji Drogowych RID Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków.
Spotkanie odbędzie się 17 marca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie, s. 161.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym proszone są o przesłanie do 10 marca 2015 r. formularza zgłoszeniowego .
Ze względu na możliwość udziału w spotkaniu ograniczonej liczby uczestników, o zakwalifikowaniu zgłoszonych kandydatów decydowała będzie kolejność zgłoszeń. Wszystkie zgłoszone podmioty otrzymają informację zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu. Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się tutaj.

O konkursie:  

Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które zostaną wykorzystane do rozwoju i unowocześnienia procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA. Wdrożenie rozwiązań wypracowanych w ramach projektów wyłonionych w konkursach spowoduje, że w procesie planowania, przygotowania, budowy a także utrzymania dróg oraz infrastruktury drogowej dostępne będą nowoczesne i bardziej efektywne ekonomicznie modele.
Celem konkursu jest wsparcie projektów badawczych m.in. z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem.

(Źródło: GDDKiA)