Cała treść

Warszawa szuka pomysłów na wykorzystanie miejskich danych

Rusza konkurs na miejskie aplikacje na smartfona lub stronę internetową „Dane po warszawsku”. Twórcy zwycięskich aplikacji otrzymają wsparcie, które pozwoli na rozwinięcie projektów.
“Dane po warszawsku” to ważny krok w stronę otwartości danych w Warszawie. Celem projektu jest stworzenie platformy udostępniającej otwarte dane publiczne oraz przeprowadzenie konkursu, w którym powstaną aplikacje wykorzystujące te dane i umożliwiające dostęp do nich wszystkim zainteresowanym. W ramach projektu “Dane po warszawsku” opublikowano wybrane zbiory danych publicznych m.st. Warszawy w internecie. 2 marca rozpoczyna się konkurs na najlepsze aplikacje zbudowane w oparciu o udostępnione zbiory.
Konkurs “Dane po warszawsku” wpisuje się w politykę otwartości m.st. Warszawy, której celem jest umożliwienie szerokiego dostępu do miejskich danych publicznych wszystkim zainteresowanym. Na specjalnie stworzonej stronie (api.um.warszawa.pl) publikowane są m.in. informacje o transporcie miejskim (kursowanie komunikacji publicznej, rower miejski, przystanki, strefa płatnego parkowania). Łącznie jest to ponad 200 zbiorów danych w 13 kategoriach, pochodzących z całego Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek miejskich.
Swoje pomysły można zgłaszać przez trzy tygodnie, do 22 marca br., poprzez wybór ścieżki: MAM
Przy realizacji konkursowych projektów należy obowiązkowo skorzystać z co najmniej jednego zbioru danych udostępnionych na platformie otwartych danych przez m.st. Warszawa. Można dodatkowo wykorzystać inne otwarte dane (bez ograniczeń dostępu). Premiowane będą rozwiązania otwarte (dostępne na wolnych i otwartych licencjach) oraz dostępne dla wszystkich użytkowników (stosujące standard WCAG 2.0).
Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe (doradztwo, wsparcie promocyjne powstałych rozwiązań), będą również mogli uczestniczyć w kilkumiesięcznej inkubacji.
Projekt jest realizowany przez Fundację TechSoup, Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Centrum Cyfrowe Fundacji Projekt: Polska, Politechnikę Warszawską, Orange Labs (Orange Polska S.A.), przy współpracy z miastem stołecznym Warszawą. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.
Więcej informacji o projekcie i konkursie  tutaj.

(Źródło: Urząd m.st. Warszawy)