Cała treść

609 milionów euro z unijnych funduszy regionalnych na poprawę transportu drogowego i miejskiego w Polsce

Komisja Europejska zatwierdziła przeznaczenie ponad 515 mln euro z unijnego Funduszu Spójności oraz 94 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację odpowiednio czterech inwestycji i jednego dużego projektu służących modernizacji transportu drogowego i miejskiego w Polsce. Cztery inwestycje drogowe mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenie przepustowości i poprawę jakości korytarzy transportowych w ruchu krajowym i tranzytowym.
Projekt w zakresie transportu miejskiego ma zapewnić mieszkańcom i przyjezdnym lepsze i bardziej komfortowe warunki podróżowania na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.
Komisarz do spraw polityki regionalnej, Corina Creţu powiedziała „Dzięki tym inwestycjom nastąpi istotna poprawa systemu transportowego w Polsce. Pragnę podkreślić, jak duże znaczenie ma dla kraju infrastruktura transportowa. Wygodne połączenia drogowe, komfortowy i przyjazny dla środowiska system transportowy mają ogromny wpływ na atrakcyjność obszaru dla przedsiębiorców i turystów, na konkurencyjność lokalnej i krajowej gospodarki,  a także na jakość codziennego życia mieszkańców.”
Co równie ważne, niektóre z tych projektów przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia, inne z kolei zakładają budowę elementów służących ochronie środowiska, takich jak przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oczyszczalnie ścieków deszczowych.
Wszystkie inwestycje są finansowane w ramach polskiego programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”.

(Źródło: Komisja Europejska)