Cała treść

II linia warszawskiego metra otwarta

3,11 mld zł otrzymała Warszawa z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę centralnego odcinka II linii metra. 8 marca br. została ona udostępniona podróżującym. Koszt całkowity fragmentu łączącego lewo i prawobrzeżną część stolicy, to ponad 6 mld zł. Planowana jest kontynuacja budowy II linii metra w kierunku zachodnim i wschodnim północnym.
Centralna linia liczy 6,7 km długości oraz 7 stacji.
Nowopowstały odcinek znacznie usprawni komunikację w aglomeracji warszawskiej, jednak konieczna jest dalsza rozbudowa II linii metra w kierunku zachodnim i wschodnim północnym.
Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Mazowsza, podpisanego 25 listopada 2014 r. przez minister infrastruktury i rozwoju Marię Wasiak oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, planowana jest rozbudowa II linii metra na odcinku zachodnim od szlaku za stacją “Rondo Daszyńskiego” do stacji “Księcia Janusza” oraz na odcinku wschodnim północnym, od szlaku za stacją “Dworzec Wileński” do stacji “Targówek 2”. Kolejny etap projektu przewiduje kontynuację budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją “Księcia Janusza” do stacji “Powstańców Śląskich” oraz dokończenie budowy odcinka wschodniego północnego do stacji “Bródno”. Przewiduje się także zakup nowego taboru oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej.
II linia metra przyczyni się do poprawy jakości usług transportowych w aglomeracji warszawskiej jak również do integracji obszarów położonych na obu brzegach Wisły. Inwestycja ma na celu zwiększenie udziału w przewozie osób transportu przyjaznego środowisku oraz zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w stolicy.

(Źródło: MIiR)