Cała treść

Rusza budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Lublinie

Do końca roku w Lublinie powstanie Inteligentny System Zarządzania Ruchem. Obejmie on ponad połowę miejskich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, które zostaną przebudowane i połączone siecią światłowodową. Inwestycja jest częścią Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego, największego projektu unijnego jaki realizuje miasto.
”Zarządzanie ruchem jest tak samo ważnym elementem projektu, jak zakup nowego taboru czy rozbudowa sieci trakcyjnej. To między innymi tzw. zielona fala, której oczekują od nas kierowcy. Stawiamy przed wykonawcą spore wyzwanie, ponieważ do końca roku chcemy mieć gotowy, sprawnie działający system. Za partnera mamy jednak doświadczoną i solidną firmę, co pozwala nam ze spokojem myśleć o terminie zakończenia tej inwestycji” – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
System obejmie ponad 60 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, co stanowi przeszło połowę urządzeń tego typu znajdujących się w mieście. Ponad 20 z nich przejdzie kompleksową modernizację, w ramach której wymiana urządzeń sterujących będzie połączona z wymianą całego osprzętu, łącznie ze słupkami, masztami i wysięgnikami. Wszystkie objęte systemem sygnalizacje zostaną połączone ze sobą siecią światłowodową i skoordynowane. Mózgiem całego systemu będzie Centrum Sterowania Ruchem zlokalizowane razem z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskim Centrum Monitoringu Wizyjnego w śródmieściu Lublina.
Inwestycja zakłada przede wszystkim stworzenie priorytetów dla pojazdów komunikacji miejskiej. System samodzielnie, lub zarządzający nim, będzie wykrywał opóźnione względem rozkładu pojazdy transportu publicznego i wydłużał dla nich długość światła zielonego na poszczególnych korytarzach komunikacyjnych. Będzie on także wykrywał zdarzenia drogowe i sugerował kierowcom trasy objazdowe. Zarządzający ruchem otrzyma możliwość rozładowywania z zatorów drogowych konkretnych rejonów/dzielnic miasta. Skracając lub wydłużając długość świateł na skrzyżowaniach okalających dany rejon, będzie sterował natężeniem ruchu w poszczególnych obszarach. Ponadto, w różnych punktach miasta pojawią się tablice, za pomocą których będą kierowcom dostarczane informacje np. o czasie potrzebnym na pokonanie danego odcinka drogi, kolizjach, czy alternatywnych drogach dojazdu. W ramach systemu uruchomiona zostanie także strona internetowa z informacjami o aktualnych warunkach panujących na drogach w mieście.

(Źródło: Urząd Miasta Lublin)