Cała treść

Konferencja Transport Research Arena TRA2016

W dniach 18-21 kwietnia 2016 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się konferencja Transport Research Arena. Jest to najważniejsze w Europie wydarzenie podejmujące problematykę badań naukowych w obszarze transportu powierzchniowego. Dotyczy wszystkich rodzajów transportu: drogowego, kolejowego, wodnego i współmodalnego.
Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Środowisko naturalne – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna;
  • Technologie, projektowanie i produkcja pojazdów i statków;
  • Mobilność w miastach i na długich dystansach – systemy i usługi;
  • Transport towarów i logistyka w miastach i na długich dystansach;
  • Bezpieczne, zabezpieczone i trwałe systemy transportu;
  • Infrastruktura transportowa;
  • Czynnik ludzki, ekonomia społeczna i prognozy na przyszłość;
  • Automatyzacja i połączenia;
  • Środowisko sprzyjające wdrażaniu innowacji.

Cele konferencji obejmują działania na rzecz badań, rozwoju i innowacji w transporcie oraz wzmacnianie współpracy świata nauki z przemysłem, także z udziałem polityków i decydentów.
Jej inicjatorem jest Komisja Europejska we współpracy z Europejską Konferencją Dyrektorów Dróg CEDR, europejskimi platformami technologicznymi i przy wsparciu programowym Forum Europejskich Drogowych Instytutów Badawczych FERHL.
Współorganizatorami TRA2016 są Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Organizatorami wydarzenia są: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Komisja Europejska, Konferencja Europejskich Dyrektorów ds. Dróg, European Road Transport Research Advisory Council – ERTRAC, European Rail Research Advisory Council – ERRAC, WATERBORNE Technology Platform, Alliance for Logistics Innovation through Collaboration – ALICE.
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj.

(Źródło: Instytut Badawczy Dróg i Mostów)