Cała treść

Polscy kierowcy zwalniają tempo

Wolniej i coraz częściej zgodnie z przepisową prędkością. Nowe światło na nawyki polskich kierowców rzuca najnowszy raport przygotowany na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Badania prędkości, przeprowadzone w 2014 roku przez Instytut Transportu Samochodowego oraz firmę Heller Consult sp. z o. o., są pierwszymi od ponad 5 lat zrealizowanymi na tak dużą skalę. Pomiary wykonane w 94 punktach objęły 900 tys. samochodów. Zmierzono zarówno prędkość jak i odstępy między autami.
W konsekwencji okazało się, że 57 proc. kierowców przekracza dozwoloną prędkość, najczęściej w terenie zabudowanym na ulicach dwujezdniowych 72 proc. oraz w mniejszych miejscowościach, na drogach krajowych i wojewódzkich 71 proc. Poza terenem zabudowanym na autostradach i drogach ekspresowych najczęściej przekraczamy prędkość na poziomie 50 proc., w przeciwieństwie do dróg powiatowych gdzie limitów prędkości nie uznaje 15 proc. badanych. Najszybciej jeździmy na autostradach – średnia prędkość to 125 km/godz., oraz na drogach ekspresowych – 111 km/godz.
“Obserwujemy pozytywne zmiany w zachowaniu kierowców, w tym także w zakresie przestrzegania obowiązujących limitów prędkości. Wynika to w dużej mierze z rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej, intensyfikacji działań służb w obszarze nadzoru, podjęcia szeregu inicjatyw w zakresie edukacji mających na celu uświadomienie kierowcom zagrożeń wynikających z nadmiernej prędkości czy usprawniania systemu ratownictwa. Należy pamiętać jednak, że tylko jednoczesne prowadzenie działań we wszystkich tych obszarach, może przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach”- mówi Agata Foks, Sekretarz KRBRD.
Jazda z dużą prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla kierowcy i jego pasażerów, ale także dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Z badań wynika, że Polacy przekraczają prędkość średnio do 10 km/godz. W szczególności w Opolskiem, Lubelskiem, Mazowieckiem i Zachodniopomorskiem. Co czwarty kierowca natomiast dopuszcza łamanie przepisów na autostradach 27proc. i drogach ekspresowych 25proc.
Na podstawie zebranych danych o prędkości pojazdów wykonano także obliczenia wyznaczające odstępy między autami. Okazało się, że zbyt bliska odległość występuje między samochodami szczególnie na drogach krajowych 21 proc. oraz autostradach 17 proc.

(Źródło: KRBRD)