Cała treść

Wrocław będzie badał hałas i natężenie ruchu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił właśnie przetarg na budowę systemu monitorującego natężenie ruchu, pogody i hałasu we Wrocławiu. W mieście powstanie 10 stacji, które przez całą dobę będą zbierać dane.
Obecnie pomiary natężenia ruchu i hałasu drogowego były wykonywane okresowo. Na ich podstawie trudno jest dokonać analiz mających na celu zredukowanie poziomu hałasu czy upłynnienia ruchu.
‘Natężenie ruchu i hałasu jest różne w zależności od pory roku, dnia tygodnia czy dobowego rytmu miasta. Skorelowanie tych wszystkich danych danych pozwoli wychwycić problemy takie jak duże natężenie ruchu lub zbyt duży hałas, oraz czynniki które mogły mieć na niego wpływ np. pora dnia, objazdy, prędkość” – wyjaśnia Ewa Mazurz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Dodaje, że analizą danych dotyczących natężenia ruchem zajmie się ZDiUM, danych dotyczących hałasu – Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.
Miasto co pięć lat jest zobowiązane do tworzenia tak zwanej mapy hałasu. ”Dotychczas wyglądało to tak, że wybrana w przetargu firma przez pewien okres mierzyła hałas w różnych częściach miasta, na podstawie zebranych wyników powstawała mapa” – mówi Anna Bytońska, z biura prasowego.
Dzięki temu, że informacje o hałasie, pogodzie i natężeniu ruchu zbierane będą 24 godziny na dobę urzędnicy będą mogli łatwiej podjąć działania mające na celu zredukowanie hałasu. Mogą na przykład ograniczyć ruch  ciężarówek na danej ulicy, czy wymienić nawierzchnię, lub w ostateczności zainstalować ekrany akustyczne.
System monitoringu będzie przekazywał informacje do ITSu. Dzięki temu będzie można na bieżąco sprawdzać, jaki wpływ na natężenie ruchu w mieście ma wybudowanie nowej, czy wyremontowane drogi.
Ze względu na toczący się przetarg pracownicy ZDiUM nie chcą podać szacowanej wartości zamówienia przed otwarciem ofert, aby nie instruować potencjalnych wykonawców. Pewne jest to, że projekt będzie kosztował więcej  niż 60 tys. EURO.
Budowa systemu monitoringu hałasu i ruchu drogowego jest realizowana w trybie zaprojektuj i zbuduj. Wykonawca powinien zostać wyłoniony już w kwietniu. Budowa monitoringu hałasu i natężenia ruchu ma się zakończyć do końca października.
Stacje pomiarowe staną w 10 lokalizacja. Planując ich układ urzędnikom zależało na tym by znalazły się one przy ulicach o różnym natężenie ruchu. Stacje mają mieć charakter mobilny. Dzięki czemu, po pewnym czasie  będzie można je przenosić w inne miejsce. We Wrocławiu funkcjonują już dwie stacje pomiarowe hałasu przy ul. Piłsudskiego i pl.  Grunwaldzkim.

(Źródło: Urząd Miejski Wrocławia)